Arbetsgrupper

ARBETSGRUPPEROm föreningens arbetsgrupper
Ett sätt för föreningen att hålla nere kostnader för enklare underhåll av och förbättringar i fastigheten är att de boende engagerar sig och hjälps åt att genomföra förändringrna/förbättringarna.
Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper! Arbetsgrupperna diskuterar och bereder nya frågor genomföras efter beslut av styrelsen. Notera att man alltså inte behöver vara med i styrelsen för att delta, tvärtom är det bra om fler boende har möjlighet att engagera sig för att både bredda och fördjupa angelägna boendefrågor.
Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper!
Idag finns följande grupper i föreningen:
Trädgårdsgruppen
Fixargruppen/målargruppen
Trivselgruppen
Kontakta styrelsen för er intresseanmälan.