Sophantering

SOPHANTERING

I föreningen har vi kärl för hushållssopor, matavfall, tidnings-, glas- och metallåtervinning.

För övrigt avfall hänvisar vi er till kommunens återvinningsstationer. I samband med föreningens höst- och vårstädningar beställs en container för grovsopor eftersom vi inte har ett grovsoprum. Läs mer här om återvinningsstationer Grovsoprum

Hushållssopor töms varje fredag, medan matavfall töms tisdagar och torsdagar.

Gå gärna in på Stockholms stads hemsida för att läsa mer om bland annat vad som kan och inte kan slängas i biopåsarna. När dina biopåsar tagit slut kan du hämta fler i cykelrummet på Sigurd Rings Gata 5. Fler biopåsar beställs via Stockholms stads Kontaktcenter: 08 – 508 465 40