Stadgar

STADGAR


Brf Tornsvalans aspen
Föreningens arbete styrs av stadgarna och olika lagar,  bl a Bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, hyreslagen och bokföringslagen.
Stadgetexten är kanske tråkig att läsa, men det måste ändå framhållas att det är bra att läsa igenom stadgarna som nybliven medlem i föreningen.
Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsen ansvar, skyldigheter och rättigheter. Stadgarna beskriver även själva föreningens funktioner.
Ladda hem stadgarna som Pdf: Stadgar Brf Tornsvalan aspen.pdf