Störningar

STÖRNINGAR

Om ni upplever störningar i huset
Då har ni möjlighet att kontakta Svenska Störningsjouren. De har telefonnummer 08-568 214 00, söndag-torsdag kl 20:00-03:00 och fredag-lördag kl 20:00-04:00. Observera dock att en utryckning från störningsjouren kostar föreningen pengar och ska därför betraktas som en sista utväg.
Om ni upplever att det förs för mycket oväsen rekommenderas därför i första hand att ni själva knackar på hos den granne det gäller och framför era synpunkter.