Trivselregler

TRIVSELREGLER


Trivselregler för brf tornsvalan aspen
För att vi alla ska trivas så bra som möjligt i vår bostad har vi några enkla trivselregler. Det handlar om att vi visar sådan hänsyn att vi inte stör våra grannar. Man måste därför alltid sköta sitt boende så att man “iakttar sundhet, ordning och gott skick” – det är lagens formulering. Som boende skall man också se till att övriga familjemedlemmar, gäster mfl följer de ordningsregler som finns.
Boende i brf tornsvalan aspen förbinder sig:
– att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
– att inte spika eller borra i väggar eller dylikt mellan 21:00-07:00 på vardagar och 21:00- 09:00 på helger
– att nattetid undvika störande vattenspolning mellan kl 23.00 och 06.00
– att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) efter kl 22.00
– att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
– att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårds ytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
– att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
– att inte placera blomlådor eller liknande på utsidan av balkongen
– att inte sätta upp parabol, antenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller liknande utan särskilt tillstånd från styrelsen
– att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen
Men det viktigaste är att vi pratar med varandra om vi tycker att någonting är fel. Det lägger en bra grund för att vi har det bra som grannar och trivs ihop.