Valberedningen

STYRELSEN VALBEREDNINGEN

Bästa sättet att kontakta styrelsen är att skicka ett e-postmeddelande till info@brftornsvalanaspen.se eller att lägga ett meddelande i brevlådan på Sigurd Rings Gata 5.
Föreningens postadress är :
BRF Tornsvalan Aspen
Sigurd Rings Gata 5
126 51 Hägersten

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att till den årliga föreningsstämman föreslå kandidater till styrelse- och suppleantposter. Förslagen ska i möjligaste mån spegla de önskemål medlemmarna har. Var inte blyg, kontakta och anmäl ert intresse för styrelsearbete!
Valberedningen utser på egen hand sammankallande.