STYRELSEN INFORMERAR – 2019-09-11

Gratis bredband
På bostadsrättsföreningens årsstämma i maj beslutades att föreningen ska
stå för bredbandskostnaden för samtliga hushåll i föreningen. Kontakta
Ownit som är vår internetleverantör om du vill ta del av det fria
bredbandet. www.ownit.se

Släck lamporna
På förekommen anledning kommer här en påminnelse att släcka lamporna
efter er. Det gäller i samtliga hus. Det är bara i trapphusen och delar av
källar- och vindsutrymmen som lamporna går på timer. I tvättstugan,
torkrummen, förrådsutrymmen i källare och på vinden måste du släcka
lamporna efter dig. Vi vill spara på miljö, energi och lampor.

Gåvohylla
I cykelförrådet på SRG5 finns en liten hylla. Där kan du lämna en bok du
läst ut, skor som inte används, leksaker, husgeråd, mm. Eller så kan du
hitta något du behöver i samma hylla. En gåvohylla helt enkelt. Kretslopp i
liten skala.

Dränering Torsten Alms gata 10-12
Detta arbete skulle ha genomförts nu i somras. Av olika anledningar utom
styrelsens kontroll gick detta inte att genomföra. Arbetet kommer istället
att utföras under senare delen sv våren 2020.

Takarbetete Torsten Alms gata 10-16
Plåtdetaljer på taken kommer att målas alternativt bytas. Entreprenören
kommer att informera om tidsplan och startdatum vid senare tillfälle.

Håll trapphus och gemensamma utrymmen fria.
Barnvagnar och cyklar parkeras på anvisad plats.