Styrelsen Informerar – 170320

Hej!

Nedan följer lite ny information ifrån styrelsen:


ENTRÈ & GASARBETE

Återställningsarbetet av entrén på Sigurd Rings gata 5 börjar i veckan. I samband med detta kommer samma firma även att gräva upp så att Stockholm Gas kan renovera gasledningarna från gatan in till husen. Dock börjar Stockholm Gas med att täta mindre läckor i vårt gasnät.


DÖRRBYTE

Källarentrén på Sigurd Rings gata 5 kommer att få en ny dörr. Den gamla stänger sig inte ordentligt och är i ett förfärligt skick. För att minska obehörigas möjlighet att komma in samt minska energisvinnet, byts den ut.


STÄDDAG

Städdagen är denna vår förlagd till söndagen den 23:e april. Tiden är som den brukar, klockan 10:00-14:00. Vi samlas vid lekplatsen.


Undrar du över något om städdagen eller något annat är du välkommen att mejla styrelsen på adressen info@brftornsvalanaspen.se eller lägga en lapp i brevlådan på Sigurd Rings gata 5.

Väl mött!
/Styrelsen

Comments are closed.