Vill du hjälpa till?

Om föreningens arbetsgrupper

Ett sätt för föreningen att hålla nere kostnader för enklare underhåll av och förbättringar i fastigheten är att de boende engagerar sig och hjälps åt att genomföra förändringrna/förbättringarna.

Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper! Arbetsgrupperna diskuterar och bereder nya frågor genomföras efter beslut av styrelsen. Notera att man alltså inte behöver vara med i styrelsen för att delta, tvärtom är det bra om fler boende har möjlighet att engagera sig för att både bredda och fördjupa angelägna boendefrågor.

Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper!

Idag finns följande grupper i föreningen:

Trädgårdsgruppen

Fixargruppen/målargruppen

Trivselgruppen

Kontakta styrelsen för er intresseanmälan.

Comments are closed.