Lägenheter

Andrahandsuthyrning
Ansökan om byte
Lägenhetsregister
Ombyggnation

ANDRAHANDSUTHYRNING

Uthyrning av lägenhet i andra hand
Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand ska du ansöka skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse i enlighet med föreningen Tornsvalan aspens stadgar. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut. Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln.
Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen?
Bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.
Vilka regler gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »beaktansvärda skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten.
Skriv kontrakt
Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din vän. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat. Reglerna gällande uppsägningstid är inte helt enkla, läs mer på Hyresnämndens hemsida.
Tänk också på att:
… du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.
… om hyrestiden är längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketter för detta finns hos Hyresnämnden.


ANSÖKAN OM BYTE

Byte av hyreslägenhet
Kontakta styrelsen på info@brftornsvalanaspen.se


LÄGENHETSREGISTER

Information om nya lägenhetsnummer
Du som bor i en bostadsrätt / lägenhet har fått ett nytt lägenhetsnummer i det nya lägenhetsregister som lantmäteriet just har nu upprättar.
När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, i stället för som i dag, enbart på fastigheten.
De nya lägenhetsnummren ska, enligt lag, anslås väl synligt och styrelsen har beslutat att detta kommer göras bredvid namntavlan i entrén där även de befintliga lägenhetsnummren kommer att stå.
Av praktiska skäl kommer föreningen, när det gäller motioner,aviseringar,anlitande av entreprenörer och all övrig kontakt mellan styrelsen och medlemmar, att forstätta använda den ursprungliga lägenhetsnummreringen.
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnummreringen sker finns att läsa på www.lagenhetsregistret.se eller på skatteverkets webbplats www.skatteverket.se


OMBYGGNATION

Att tänka på vid renovering
Du har som lägenhetsinnehavare har ett underhållsansvar för att hålla bostaden i gott skick. Dessutom har du rätt att göra diverse mindre förbättringar inne i lägenheten.
Vid större förändringar ska styrelsen ge sitt tillstånd. Kom ihåg att du inte äger bostaden, utan endast rätten att disponera den. En bostadsrätt innebär inte samma frihet till förändringar som ett eget hus. Inför en större ombyggnation eller renovering av kök eller badrum skall du kontakta styrelsen för ett godkännande av ändring I fastigheten. Styrelsen har att se till att förändringar/ombyggnationer inte innebär någon risk för t ex skador på fastigheten.
El
Vi har enfas (240V) växelström i lägenheterna. Huset är ursprungligen byggt för att använda gasspisar.
Planerar du att byta till elspis så kan detta vara svårt då lägenheterna inte är bestyckade med 3 fas (400V). Ni får inte säkra upp el-centralen i lägenheten. Kontakta styrelsen om ni har några frågor om detta.

Ventilation -
Kök
Kolfilterfläkt går bra att installera om den inte kopplas mot ventilationskanal.
Övriga köksfläktar utgör ett problem pga. att huset har självdrag och inte mekanisk frånlufts-ventilation.
Installerar du en köksfläkt koppad till ventilationskanalen, finns risk att dofterna trycks in i din grannes lägenhet. Det går heller inte att koppla fläkten mot direktventil ut mot gata eller gård.
Bad/WC
Det är inte tillåtet att installera elfläkt i badrum, kopplat till ventilationskanal.