Boende

Information om föreningen

Bostadsrättsföreningen bildades 2009. Platsen är Aspudden i Stockholm, stadsdelen Hägersten, kvarteret Tornsvalan1.


Allmänt om föreningen

Föreningen innehar med tomträtt samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten kv Tornsvalan 1.
På fastigheten är fyra bostadshus uppförda, innehållandes 58 st lägenheter och två hyreslokaler.
Av lägenheterna är 48 upplåtna med bostadsrätt och 10 utgör hyresrätt.
I Föreningen finns 6 st 4 rok (85 kvm), 6 st 3 rok (75 kvm), 14 st 3 rok (70), 18 st 2 rok (56 kvm) 6 st 2 rok (55 kvm), st 6 rok (40 kvm) samt 2 st 1 rok (80 kvm).Totalt yta är 3796 kvm.

Föreningens bostadshus återfinns på adresserna Sigurd Rings Gata 5-7 samt Torsten Alms gata 10-12-14-16.

Som boende i föreningen har du nära till skola, dagis samt ett par minuters promenad ner till Vinterviken. I natur- och kulturområdet Vinterviken finns möjlighet till promenader, motion och bad.
Om du har barn är alltid Aspuddsparken nära till hands med lekpark och djurgård.


Gemensamhetsanläggningar

I föreningen finns en tvättstuga belägen i Sigurd Rings gata 7.
Tvättstugan med utbud av två tvättmaskiner, två torkrum, en torktumlare och mangel.

Parkering

Föreningen förfogar över nio p-platser. Dessa hyrs ut, i första hand, inom föreningen enligt ett turordningssystem. Kostnadsfri parkering finns god tillgång till på omkringliggande gatorARBETSGRUPPER

Om föreningens arbetsgrupper
Ett sätt för föreningen att hålla nere kostnader för enklare underhåll av och förbättringar i fastigheten är att de boende engagerar sig och hjälps åt att genomföra förändringrna/förbättringarna.
Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper! Arbetsgrupperna diskuterar och bereder nya frågor genomföras efter beslut av styrelsen. Notera att man alltså inte behöver vara med i styrelsen för att delta, tvärtom är det bra om fler boende har möjlighet att engagera sig för att både bredda och fördjupa angelägna boendefrågor.
Det är möjligt för alla boende i föreningen att engagera sig i någon eller några arbetsgrupper!
Idag finns följande grupper i föreningen:
Trädgårdsgruppen
Fixargruppen/målargruppen
Trivselgruppen
Kontakta styrelsen för er intresseanmälan.

FELANMÄLAN


Teknisk förvaltning: 
AB Energibevakning
Felanmälan dagtid
AB Energibevakning
Ellen Keys gata 31
129 52 Hägersten
Er ansvariga fastighetsskötare heter Johan Larsson.
Ni kan kontakta oss enligt nedan vid fel/problem som brf skall åtgärda. Vi kan även hjälpa till med åtgärder som bostadsrättsinnehavaren själv betalar. Ring för mera information.
Felanmälan Telefon: 08-647 66 10,  Fax 08-647 18 80
E-posthelpme@energibevakning.com
Hemsida: www.energibevakning.com

Felanmälan jourtid
Vid akuta ärenden,under icke ordinarie arbetstid hänvisar vi till energibevakning jour telefon 0771-47 66 10

GROVSOPRUM

Grovsoprummet är stängt tillsvidare vi hänvisar till närmsta återvinningscentral
för grovavfall, elavfall och farligt avfall.
Stadens fem återvinningscentraler, ÅVC:er, tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall.
Att tänka på:
Du kan som privatperson lämna ditt avfall utan kostnad.
Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton eller fordonskombinationer som du får köra med B-körkort.
Företag måste ha klippkort för att få lämna avfall på ÅVC. Avfallet kan bara lämnas på ÅVC Vantör eller ÅVC Lövsta. Om du lånar en firmaskyltad bil så kan personalen vägra dig att lämna avfall utan klippkort. Föranmäl privatbesök med firmabil.

Öppettider på ÅVC

(Med reservation för ändringar t ex under röda dagar)
Återvinningscentral Bromma
Måndag – torsdag kl 10.00–20.00
Fredag – söndag kl 9.00–17.00
Återvinningscentral Lövsta
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-16.00
Återvinningscentral Vanadisberget
Måndag-fredag kl 17.00-21.00
Lördag-söndag kl 9.00-16.00
Återvinningscentral Vantör
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-16.00
Återvinningscentral Östberga
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-16.00

HYRESAVIER

Vid frågor rörande saknade hyresavier, vänligen kontakta:
Riksbyggen
Leif Karlsson, Telefon 08- 602 36 16

NYCKLAR

Behöver ni extra nycklar,kontakta styrelsen så får ni en rekvisitionen att ta med till låssmeden.
Ni behöver en rekvisition för att köpa extra nycklar. Nycklar kan endast beställas hos Västberga lås AB, som är den låssmed vi anlitar.
Västberga Lås AB
Tellusborgsvägen 43
12633 Hägersten
Tel: 08-7444649
Fax: 08-199920
Öppettider:
Mån-Tor: 8:00-17:00, Fre: 8:00-15:00

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA

Protokoll från årsstämman 2013
Här kan du ladda ner protokollet från Brf Tornsvalan Aspens årsstämma 2013 i .pdf-format.
Ladda ner PDF
Protokoll från årsstämman 2014
Här kan du ladda ner protokollet från Brf Tornsvalan Aspens årsstämma 2014 i .pdf-format.
Ladda ner PDF
Protokoll från årsstämman 2015
Här kan du ladda ner protokollet från Brf Tornsvalan Aspens årsstämma 2015 i .pdf-format.
Ladda ner PDF
Protokoll från årsstämman 2016
Här kan du ladda ner protokollet från Brf Tornsvalan Aspens årsstämma 2016 i .pdf-format.
Ladda ner PDF
Protokoll från årsstämman 2017
Här kan du ladda ner protokollet från Brf Tornsvalan Aspens årsstämma 2017 i .pdf-format.
Ladda ner PDF

SOPHANTERING

I föreningen har vi kärl för hushållssoppor, matavfall, tidnings-, glas- och metallåtervinning.

För övrigt avfall hänvisar vi er till kommunens återvinningsstationer. I samband med föreningens höst- och vårstädningar beställs en container för grovsopor eftersom vi inte har ett grovsoprum. Läs mer här om återvinningsstationer Grovsoprum

Hushållssopor töms varje fredag, medan matavfall töms tisdagar och torsdagar.

Gå gärna in på Stockholms stads hemsida för att läsa mer om bland annat vad som kan och inte kan slängas i biopåsarna. När dina biopåsar tagit slut kan du hämta fler i cykelrummet på Sigurd Rings Gata 5. Fler biopåsar beställs via Stockholms stads Kontaktcenter: 08 – 508 465 40

OBS! Nästa leverans av biopåsar beräknas till vecka 18.

STADGAR


Brf Tornsvalans aspen
Föreningens arbete styrs av stadgarna och olika lagar,  bl a Bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, hyreslagen och bokföringslagen.
Stadgetexten är kanske tråkig att läsa, men det måste ändå framhållas att det är bra att läsa igenom stadgarna som nybliven medlem i föreningen.
Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsen ansvar, skyldigheter och rättigheter. Stadgarna beskriver även själva föreningens funktioner.
Ladda hem stadgarna som Pdf: Stadgar Brf Tornsvalan aspen.pdf

STÖRNINGAR

Om ni upplever störningar i huset
Då har ni möjlighet att kontakta Svenska Störningsjouren. De har telefonnummer 08-568 214 00, söndag-torsdag kl 20:00-03:00 och fredag-lördag kl 20:00-04:00. Observera dock att en utryckning från störningsjouren kostar föreningen pengar och ska därför betraktas som en sista utväg.
Om ni upplever att det förs för mycket oväsen rekommenderas därför i första hand att ni själva knackar på hos den granne det gäller och framför era synpunkter.

STYRELSEN VALBEREDNINGEN

Bästa sättet att kontakta styrelsen är att skicka ett e-postmeddelande till info@brftornsvalanaspen.se eller att lägga ett meddelande i brevlådan på Sigurd Rings Gata 5.
Föreningens postadress är :
BRF Tornsalan aspen
Sigurd Rings Gata 5
126 51 Hägersten

Från och med den 30/5 2017 består styrelsen av:
Ordinarie -
Ordförande: Örs Gubas
Vice Ordförande: Eva Carlsson
Sekreterare: Tobias Ågård
Ledamot: Marcus Thurfjell
Ledamot: Nebojsa Kostic
Ledamot: Lars Lindqvist
Ledamot: Emilia Norin
Suppleanter -
Suppleant: Karin Rothlin
Suppleant: Arvid Linnér

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att till den årliga föreningsstämman föreslå kandidater till styrelse- och suppleantposter. Förslagen ska i möjligaste mån spegla de önskemål medlemmarna har. Var inte blyg, kontakta och anmäl ert intresse för styrelsearbete!
Valberedningen utser på egen hand sammankallande.
Valberedningen består av:
Olof Sjöstedt, Cale Öhlin, Hans Rising

TRIVSELREGLER


Trivselregler för brf tornsvalan aspen
För att vi alla ska trivas så bra som möjligt i vår bostad har vi några enkla trivselregler. Det handlar om att vi visar sådan hänsyn att vi inte stör våra grannar. Man måste därför alltid sköta sitt boende så att man “iakttar sundhet, ordning och gott skick” – det är lagens formulering. Som boende skall man också se till att övriga familjemedlemmar, gäster mfl följer de ordningsregler som finns.
Boende i brf tornsvalan aspen förbinder sig:
– att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
– att inte spika eller borra i väggar eller dylikt mellan 21:00-07:00 på vardagar och 21:00- 09:00 på helger
– att nattetid undvika störande vattenspolning mellan kl 23.00 och 06.00
– att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) efter kl 22.00
– att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
– att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårds ytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
– att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
– att inte placera blomlådor eller liknande på utsidan av balkongen
– att inte sätta upp parabol, antenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller liknande utan särskilt tillstånd från styrelsen
– att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen
Men det viktigaste är att vi pratar med varandra om vi tycker att någonting är fel. Det lägger en bra grund för att vi har det bra som grannar och trivs ihop.

TVÄTTSTUGAN


Bokning av tvättstugan sker med bokningsbrickan på den elektroniska bokningstavlan i tvättstugan.
Tvättstugan kan bokas på följande tvättpass:
Måndag – Lördag
Pass 1 07.00-10.00
Pass 2 10.00-13.00
Pass 3 13.00-16.00
Pass 4 16.00-19.00
Pass 5 19.00-22.00
Söndag & Helgdag
Pass 1 –
Pass 2 10.00-13.00
Pass 3 13.00-16.00
Pass 4 16.00-19.00
Pass 5 –
Tvättid som bokats men ej påbörjas inom en timme får bokas av annan hyresgäst.
Respektera tvättiderna och andra hyresgästers bokade tider.
Endast ett torkrum får utnyttjas max två timmar efter tvättidens slut.
Anvisningar på maskiner och annan utrustning skall noga efterföljas.
Kläder får ej förvaras i tvättstugan mer än under bokad tid.
Minderåriga barn får ej vistas i tvättstugan utan vuxens närvaro.
Anmäl, så fort som möjligt, uppkomna fel i tvättstugan så slipper vi längre driftstörningar.
Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.

Efter avslutat tvättpass:
– Rengör tvättmedelsfacken från tvättmedel.
– Torka av alla maskiner.
– Rengör filtren i torktumlaren.
– Släng allt skräp i soptunnan som finns i Tvättstugan.
Lämna tvättstugan ren och snygg till den som kommer efter dig.