Övrigt

ÖVRIGT

Överlåtelser och pantsättning
Handläggningstid av överlåtelse? Föreningens hantering behöver minst fyra veckor.
Ut- och inflyttning? Inflyttning kan ske först när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen.
Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen