Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2024


INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 DEN 30 MAJ, KL 18.00.

Enligt våra stadgar kommer vi hålla en ordinarie årsstämma innan maj månads utgång. 
En kallelse kommer att delas ut till samtliga medlemmar.
Det går bra att redan nu lämna in motioner till styrelsen, vänligen tänk på att sista datum för inlämning är den 22 april.
Skicka din motion till styrelsens e-postadress, info@brftornsvalanaspen.se , eller lämna i styrelsens brevlåda som finns i entrén på Sigurd Rings Gata 5. Vi kommer bekräfta att motionerna har mottagits.
Att skriva en motion
Alla medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan lämna in en motion.
Vänligen tänk på att en motion bör endast innehålla ett ärende. Det vill säga om du vill motionera flera ärenden bör du skriva en motion till vardera ärende. Skriv en kortfattad bakgrund till din motion och ge därefter förslag på lösning med motivering.
Ta gärna hjälp av ”Motionsmallen” som finns att ladda ner på vår hemsida eller använd förtryckta mallar som finns vid anslagstavlorna i respektive trappuppgång.  
Om du är osäker på om din motion rör aktiviteter som redan finns i underhållsplanen så går det bra att kontakta någon i styrelsen för att höra om det redan finns något beslut.
Ombud och fullmakt till årsstämman
Om du inte kan vara med på årsstämman kan du låta ett ombud företräda dig. Ombudet ska antingen vara en medlem i föreningen eller din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn.
Använd gärna fullmaktmallen som finns att ladda ner i länken högst upp.