HemVÄLKOMMEN TILL BRF TORNSVALAN ASPEN
Det här är en hemsida för oss som bor i Brf Tornsvalan Aspen, eller för dig som är på väg att flytta in. Här hittar du information om vad du kan och får göra i din lägenhet, och vilka rättigheter och skyldigheter du och föreningen har för lägenheterna och husen.
Hemsidan är även till för att enkelt sprida information om våra stämmor, fixardagar och andra aktiviteter. 
Som medlem får du snabbast kontakt och information från föreningen via Boappa

KONTAKTPERSONER
Styrelsen: info@brftornsvalanaspen.se
Energibevakning: Telefon 08-647 66 10 Västberga Lås: Tel: 08-7444649