Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand ska du ansöka skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse i enlighet med föreningen Tornsvalan aspens stadgar. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut. Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln.

Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen?

Bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Vilka regler gäller?

Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »beaktansvärda skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten.

Skriv kontrakt

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din vän. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat. Reglerna gällande uppsägningstid är inte helt enkla, läs mer på Hyresnämndens hemsida.

Tänk också på att:

… du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.
… om hyrestiden är längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketter för detta finns hos Hyresnämnden.

Comments are closed.