Lägenhetsregister

Information om nya lägenhetsnummer

Du som bor i en bostadsrätt / lägenhet har fått ett nytt lägenhetsnummer i det nya lägenhetsregister som lantmäteriet just har nu upprättar.

När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, i stället för som i dag, enbart på fastigheten.

De nya lägenhetsnummren ska, enligt lag, anslås väl synligt och styrelsen har beslutat att detta kommer göras bredvid namntavlan i entrén där även de befintliga lägenhetsnummren kommer att stå.

Av praktiska skäl kommer föreningen, när det gäller motioner,aviseringar,anlitande av entreprenörer och all övrig kontakt mellan styrelsen och medlemmar, att forstätta använda den ursprungliga lägenhetsnummreringen.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnummreringen sker finns att läsa på www.lagenhetsregistret.se eller på skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

Comments are closed.