Ombyggnation

Att tänka på vid renovering

Du har som lägenhetsinnehavare har ett underhållsansvar för att hålla bostaden i gott skick. Dessutom har du rätt att göra diverse mindre förbättringar inne i lägenheten.

Vid större förändringar ska styrelsen ge sitt tillstånd. Kom ihåg att du inte äger bostaden, utan endast rätten att disponera den. En bostadsrätt innebär inte samma frihet till förändringar som ett eget hus. Inför en större ombyggnation eller renovering av kök eller badrum skall du kontakta styrelsen för ett godkännande av ändring I fastigheten. Styrelsen har att se till att förändringar/ombyggnationer inte innebär någon risk för t ex skador på fastigheten.

El

Vi har enfas (240V) växelström i lägenheterna. Huset är ursprungligen byggt för att använda gasspisar.
Planerar du att byta till elspis så kan detta vara svårt då lägenheterna inte är bestyckade med 3 fas (400V). Ni får inte säkra upp el-centralen i lägenheten. Kontakta styrelsen om ni har några frågor om detta.


Ventilation –

Kök

Kolfilterfläkt går bra att installera om den inte kopplas mot ventilationskanal.
Övriga köksfläktar utgör ett problem pga. att huset har självdrag och inte mekanisk frånlufts-ventilation.
Installerar du en köksfläkt koppad till ventilationskanalen, finns risk att dofterna trycks in i din grannes lägenhet. Det går heller inte att koppla fläkten mot direktventil ut mot gata eller gård.

Bad/WC

Det är inte tillåtet att installera elfläkt i badrum, kopplat till ventilationskanal.

Comments are closed.