Övrigt

Överlåtelser och pantsättning

Handläggningstid av överlåtelse? Föreningens hantering behöver minst fyra veckor.

Ut- och inflyttning? Inflyttning kan ske först när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen.

Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen

Comments are closed.