Stadgar


Brf Tornsvalans aspen

Föreningens arbete styrs av stadgarna och olika lagar,  bl a Bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, hyreslagen och bokföringslagen.

Stadgetexten är kanske tråkig att läsa, men det måste ändå framhållas att det är bra att läsa igenom stadgarna som nybliven medlem i föreningen.

Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsen ansvar, skyldigheter och rättigheter. Stadgarna beskriver även själva föreningens funktioner.

Ladda hem stadgarna som Pdf: Stadgar Brf Tornsvalan aspen.pdf

Comments are closed.